fbpx

Privacy verklaring

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Super Repair aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Super Repair is statutair gevestigd aan de … te Haarlem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder …. Super Repair is per e-mail te bereiken via info@superrepair en telefonisch op 0633 55 1111.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Super Repair omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Super Repair aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Super Repair valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

Super Repair behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019.

 

Doel van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u bij één van onze partners van Super Repair komt, wordt u verzocht een reparatieformulier in te vullen met de volgende gegevens. De volgende gegevens hebben we nodig om uw reparatie zo goed en netjes mogelijk af te handelen. Uw gegevens zijn tevens aan uw garantie verbonden.
– naam
– adres
– woonplaats
– telefoonnummer
– e-mailadres

 

Cookies  
Super Repair maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van SuperRepair.nl bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Super Repair om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Uw privacyrechten

Uw persoonsgebonden gegevens kunnen eventueel wel gebruikt worden voor klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor vragen we eerst uw toestemming. Uw gegevens zullen dan geanonimiseerd zijn en dus niet tot u te herleiden zijn. Daarnaast heeft u altijd recht op inzage in uw gegevens. U kunt u persoonsgegevens op verzoek laten verwijderen of corrigeren. Stuur hiervoor een mail naar info@superrepair.nl.

 

Klachten, vragen en feedback

Als u een klacht, vraag of feedback wil indienen over Super Repair met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@superrepair.nl.