Cookieverklaring

Cookieverklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Super Repair gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Super Repair gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor

dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties

kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U

kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bijvoorbeeld:

Naam Geplaatst door Verloopt na Welk doeleinde
_ga Google Analytics 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid Google Analytics Beëindiging sessie Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_dc_gtm_UA-# Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.
ads/ga-audiences Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website.
collect Google Analytics Beëindiging sessie Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.
_hjIncludedInSample Super Repair Beëindiging sessie Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
Phpsessid Super Repair Beëindiging sessie Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.
CookieConsent Super Repair 1 jaar Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
ci_session Super Repair Beëindiging sessie Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Super Repair en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@superrepair.nl. Om

er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze

kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Super Repair wil u er tevens op wijzen dat u de

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Super Repair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze via info@superrepair.nl

Links naar andere websites

De internetpagina’s van Super Repair bevatten links naar andere websites. Super Repair is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder

het beheer van Super Repair vallen.

Wijziging verklaring

Super Repair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je altijd

van de inhoud op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 Mar 2022.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit privacy statement, verzoeken wij u contact op te nemen met Super Repair.