fbpx

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de Algemene reparatievoorwaarden consumentenelektronica vastgesteld bij Uneto VNI en de consumentenbond.En zijn toepasselijk in gevallen waarin Super Repair optreedt als reparateur van consumentenelektronica.

 

  • Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van Super Repair.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Super Repair overeen zijn gekomen.

 

  • Kosten

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de kosten van de gebruikte materialen, en eventueel verzendkosten, alles inclusief BTW.

 

  • Garantie

Super Repair geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 60 dagen op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de Super Repair filialen heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade, drukschade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

 

  • Aansprakelijkheid
  • Super Repair is niet aansprakelijk voor het verlies van sim en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn.
  • Super Repair doet er alles aan de gegevens te behouden maar kan dit niet garanderen. Super Repair adviseert daarom altijd een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden. en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.
  • Reparatie aan een refurbished toestel of een toestel dat door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico. Super Repair is niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na de reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

 

  • Kwaliteit

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. Super Repair behoudt zich het recht voor tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen.

 

  • Identiteit

Super Repair in de KVK geregistreerd onder nummer …, Super Repair draagt het volgende BTW-identificatienummer …. Verder is Super Repair statutair gevestigd aan de …, hetgeen eveneens het bezoekadres van Super Repair is.

Super Repair is per e-mail te bereiken via info@superrepair.nl